Şirkət təsisi və qeydiyyatı üzrə xidmətlər:

Şirkətlərin qeydiyyata alınması, vahid pəncərəSME mütəxəssisləri tərəfindən yaratmaq istədiyiniz şirkətinizin bütün təsis sənədləri hazırlanır. Sizin və ya Bizim mütəxəssis sahibkarlıq subyektini “vahid pəncərə”də dövlət qeydiyyatından keçirir.

SME vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçən şirkətlərə həmişə Sizə təmənnasız məsləhətlər və nümunələr (əmrlərin və ştatlar cədvəlinin nümunəsi,kargüzarlığın aparılma qaydaları, ilkin olaraq təşkil ediləsi və alınası kiçik dəyərli əmlaklar siyahısı və s.) verilir və yollar görsədilir. Bunula Sizinlə mütəmadi olaraq işgüzar əlaqə yaradılır. Hər zamanə hər bir sahibkarlıq sahəsində Sorğunuza cavab verilir. Hesabat vaxtları haqqında hər rübün axırında şirkətinizə mesaj göndərilir, dövri olaraq təmənnasız məsləhətlər verilir (elekron poctla və ya telefonla).

Şirkət təsisini və qeydiyyatının SME-yə etibar edin!

___________

SME şirkəti həmçinin istənilən offşor zonada ŞİRKƏT qeydiyyatını təşkil edir

Offşor (ingiliscədən “offshore” – “sahilsiz”, “sərhədsiz”) deməkdir. Offşor şirkətləri əsasən xarici vətəndaşlara (təsisçi anonim saxlanılır) məxsus olur. Offşorda qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətləri bir çox ölkələr qismən və ya təmami ilə vergidən azad edirlər:

1. Offşor şirkətlərə nisbətən kiçik vergi qoyan ölkələr.

2. Offşor şirkətləri hər-hansı vergidən təmami ilə azad edən ölkələr (bu halda şirkət qeydiyyat ölkəsinin hökumətinə vergisiz sahibkarlıq və ya investisiya fəaliyyəti ilə məşqul olmaq üçün təsbit edilmiş rüsum ödəməlidir).

Ofşor zonaları və ölkələri bilmək, istəyiniz offşorlarda qeydiyyatdan keçən şirkət yaratmaq istəyirsinizsə, SME-yə müraciət edin.

_________________

MMC və digər təşkilatı-hüquqi formalı şirkətlərin qeydiyyatı - YADDAŞ

MMC açılması üçün vacib olan anket - YADDAŞ

© 2017 - Sahibkarın Məsləhət Evi MMC