Sahibkarın Məsləhət Evi

Şirkət təsisi və qeydiyyatı üzrə xidmətlər

SME mütəxəssisləri tərəfindən yaratmaq istədiyiniz şirkətinizin bütün təsis sənədləri hazırlanır. Sizin və ya Bizim mütəxəssis  sahibkarlıq subyektini  “vahid pəncərə”də dövlət qeydiyyatından  keçirir.
YADDAŞ VƏRƏQİ: Addımlar ardıcıllığı, Sənəd nümunələri və yol xəritəsi ilə www.sme-ltd.info   sayt səhifəsindəki şirkətlərin təsisi və qeydiyyatı bölməsində tanış ola bilərsiniz.
SME vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçən şirkətlərə həmişə Sizə təmənnasız məsləhətlər və nümunələr (əmrlərin və ştatlar cədvəlinin nümunəsi,kargüzarlığın aparılma qaydaları, ilkin olaraq təşkil ediləsi və alınası kiçik dəyərli əmlaklar siyahısı və s.) verilir və yollar görsədilir. Bunula Sizinlə mütəmadi olaraq işgüzar əlaqə yaradılır.Hər zamanə hər bir sahibkarlıq sahəsində  Sorğunuza cavab verilir. Hesabat vaxtları haqqında hər rübün axırında şirkətinizə mesaj göndərilir, dövri olaraq təmənnasız məsləhətlər  verilir (elekron poctla və ya telefonla).
Şirkət təsisini və qeydiyyatının SME-yə etibar edin!

<< Əvvəlki shifəyə qayıt

© 2017 - Sahibkarın Məsləhət Evi MMC